AMAÇ


Multidisipliner alanında yapılan çalışmalar 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye’de ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda dünyada birçok üniversitede multidispliner programlar açılmıştır. Türkiye’de YÖK multidispliner programları desteklemeye başlamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak dünyanın önde gelen ülkelerinde ve Türkiye’de multidispliner üzerine çalışan bilim adamının sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak yine de özellikle Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Amacımız multidispliner çalışmaları desteklemek, bu alanda çalışan bilim adamalarını bir araya getirmek ve multidipliner çalışmalara dikkatleri çekmektedir. Bu amaçla kongreye Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Spor Bilimleri alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları kongremize katkı yapmaya davet ediyoruz.