Saygıdeğer Bilim İnsanları, Kıymetli Meslektaşlarımız,

Sempozyum Afiş

Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner konular üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Multidisipliner alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken Türkiye’de de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner programlar desteklenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, multidisipliner alanda Türkiye’de yapılan çalışmalar halen yeterli düzeyde değildir. 

4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Adana'da gerçekleştireceğimiz "II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi " ile amacımız farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongre Konuları; Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, İlahiyat/Din Bilimleri, Hukuk, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Filoloji, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri.

Kongre Tematik Çalışmaları: Adana ve Çukurova Bölgesi çalışmaları, Milli Mücadele’de Adana, 100.Yılında Yeni Adana Gazetesi, Türkiye’de Yerel Basın (Dün, Bugün, Gelecek), Suriye mültecileri ve göç, Ortadoğu Krizi ve Güney İllerine Etkisi.

Sergi: Kongremizde özgün ve karma sergi düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.

Kongrede sunulan bildirilerin özet kitabı uluslararası bir yayınevinde e-kitap olarak basılacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, kitapta bölüm olarak, uluslararası bir yayınevinde e-kitap şeklinde basılacaktır.

Kongre katılım belgesi, sözlü sunumun bitiminde oturum salonunda takdim edilecektir.

Kongre hakkında merak ettiğiniz diğer konular için multicongressadana@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Kongre Mekanı:
Çukurova Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi III. Blok
Balcalı Kampüsü, Sarıçam/ADANA

Duyurular

Tüm Duyurular
Önemli Tarihler

Tarihler

  • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.01.2018
  • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:15.04.2018
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:20.04.2018
  • Kongre Ödeme Son Tarih:25.04.2018
  • Kongre Programını İlanı:28.04.2018
  • Kongre Başlangıç Tarihi:04.05.2018
  • Kongre Bitiş Tarihi:05.05.2018
  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi:15.06.2018

Ziyaretçi Sayısı

Destek Veren Kurumlar