Multicongress Antalya

العربيةV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
2-3 Kasım 2018,
Antalya, Türkiye

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Eğitimciler,

2-3 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz "MULTİCONGRESS ANTALYA 2018, V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ" ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

2-3 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz "MULTİCONGRESS ANTALYA 2018, V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ" ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Nobel ödülü alan bilim insanlarına ve büyük buluşlar gerçekleştiren bilim insanlarına bakıldığında, başarıların arkasındaki önemli bir faktörün de farklı disiplinlerin bakış açılarını kullanmaları olduğu görülmektedir. Multicongress olarak, uluslararası ölçekte kongreler düzenleyerek, disiplinler arası akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak gayesi ile yola çıkmış bulunuyoruz.

2-3 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz "MULTİCONGRESS ANTALYA 2018, V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ" ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Multicongress etkinliklerinde ayrıca Bilim ve Teknoloji Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Kişisel Sanat Sergisi ve Eğitim Materyalleri Sergisi düzenlenmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu

AÇILIŞ KONUSMACILARI


Prof. Dr. Modammad Ahmad Qudah
University of Jordan, Jordan
Assoc. Prof. Dr. Nihada Delibegović Džanić
University of Tuzla, BosniaandHerzegovina


Asst. Prof. Dr. Mir Hamid Sleaihan
Islamic Azad University,, Iran


Dr. Hatixhe Ahmedi
NationalArchives of Kosovo, Kosovo
Dr. Zelfira ŞÜKÜRCİYEVA
Kırım Mühendislik ve Pedegoji Üniversitesi

Önemli Tarihler
 • 01.06.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:

 • 15.10.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

 • 18.10.2018

  Kongre Ödeme Son Tarih:

 • 27.10.2018

  Kongre Programının İlanı:

 • 02.11.2018

  Kongre Başlangıç Tarihi:

 • 03.11.2018

  Kongre Bitiş Tarihi:

 • 15.11.2018

  Tam Metin Son Gönderim Tarihi:


Bağlantılar

Duyurular [Tümü]


Kongre Özet Kitabı:

Kongrede sunulan bildirilerin özet kitabı uluslararası bir yayınevinde e-kitap olarak basılacaktır.
Kongre Bildiri Kitabı

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, uluslararası bir yayınevi olan Akademisyen Kitabevi'nde e-kitap olarak yayınlanacaktır.


Katılım Belgesi

Kongre katılım belgesi sunumun bitiminde oturum salonunda takdim edilecektir.
Katılım Ücreti Faturası

Sempozyum katılım bedeli için faturalar, kongrede kayıt esnasında verilecektir. Skype ile sunum yapanlara katılım belgesi ve faturaları kargo ile adreslerine gönderilecektir.

Sponsorlar