العربيةV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
2-3 Kasım 2018,
Antalya, Türkiye

KONGRE DİLİ

Kongre dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.