18-19 Ekim 2018
Girne/KKTC

Önceki Sempozyumlar;

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 01.06.2018

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 03.10.2018

Kongre Ödeme Son Tarih: 05.10.2018

Kongre Programını İlanı: 10.10.2018

Kongre Başlangıç Tarihi: 18.10.2018

Kongre Bitiş Tarihi: 19.10.2018

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15.11.2018

YAZIM VE YAYIN İLKELERİ 18-19 Ekim 2018

Tam Metin Yükleme ve Yazım kuralları

Bildiri tam metinleri, sistem üzeriden yüklenmektedir. Aşağıdaki yazım kurallarına göre düzenlenmiş word dosyanızı, sistemde o bildiri özetin detaylarında “Detail” (Tam Metin Yükle) seçeneğinden yüklenmelidir.

Tam metin yüklendikten sonra, herhangi bir nedenle değişiklik yapılmış ise yeni metni sisteme tekrar yükleyiniz. Son yüklenen dosya dikkate alınmaktadır.

Sempozyum bildirilerinde APA sistemi esas alınacaktır.

Kâğıt Boyutu: Özel (Genişlik 16 cm, yükseklik 24 cm)

(A4 Boyutunda göndermeyiniz. Tablo, şekil vb. düzenlemede sorun olmaktadır.)

Üst Kenar Boşluk: 2 cm

Alt Kenar Boşluk: 2 cm

Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 11, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto

Paragraf Aralığı: Önce 0 nk, sonra 6 nk 

Satır Aralığı: Metinde Tek, dipnotlarda Tek