Kayıt ve Özet gönderme işlemlerini gerçekleştirmek için tıklayınız.


III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Sempozyum Afiş

Günümüz bilim ve teknoloji dünyasında multidisipliner çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner konular üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Türkiye’de ise multidisipliner çalışmalar henüz yetersiz olmakla birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından desteklenen multidisipliner bölümler açılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda farklı bilim dallarından akademisyenlerin bir araya gelerek, yeni fikirler üretmesi, insanlığa ve bilim dünyasına büyük katkı sağlayacaktır.

Nobel ödülü alan bilim insanlarına ve büyük buluşlar gerçekleştiren bilim insanlarına bakıldığında, başarıların arkasındaki önemli bir faktörün de farklı disiplinlerin bakış açılarını kullanmaları olduğu görülmektedir. Multicongress olarak, uluslararası ölçekte kongreler düzenleyerek, disiplinler arası akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak gayesi ile yola çıkmış bulunuyoruz.

5-6 Ekim 2018 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştireceğimiz "MULTICONGRESS KİEV 2018, III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ" ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Multicongress etkinliklerinde ayrıca Bilim ve Teknoloji Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Kişisel Sanat Sergisi ve Eğitim Materyalleri Sergisi düzenlenmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

  • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 01.06.2018
  • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 18.09.2018
  • Kongre Ödeme Son Tarih: 21.09.2018
  • Kongre Programı İlanı: 27.09.2018
  • Kongre Başlangıç Tarihi: 05.10.2018
  • Kongre Bitiş Tarihi: 06.10.2018
  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 30.10.2018