6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

KONGRE KİTABI

ÖZET KİTABI

Kongreye kabul edilen tüm bildirilerin özetleri, ISBN’li olarak e-kitap formatında yayınlanacak ve kongre web sayfasında erişime açılacaktır.

BİLDİRİ TAM METNİN BASIMI

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerini yayınlatma konusunda 3 farklı seçenek bulunmaktadır.  Katılımcı bu seçeneklerden birini tercih etmelidir. Aynı bildiri iki farklı seçenekte yayınlanamaz. Makale veya Kitap Bölümü tercih eden yazarlar, yayın sürecini ilgili yayıncı ile yürüteceklerdir.

Kongre Bildiri Kitabı olarak gönderilecek yayınlar, kongremiz üye sistemi üzerinden alınacak olup, konu ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

Tam metin göndermek zorunlu olmayıp, katılımcının isteğine bağlıdır.

1. KONGRE BİLDİRİ TAM METİN KİTABI:

İsteyen katılımcı kongrede sunduğu bildirinin tam metnini, bildiri tam metin kitabında ücretsiz yayınlatabilecektir. Bildiri tam metin kitabı ISBN’li olarak e-kitap şeklinde yayınlanacak ve web sayfamızda paylaşılacaktır. Baskılı kitap yayınevinden ücret karşılığı temin edilebilecektir.

Kongre Tam Metin Kitabı’na göndereceğiniz metni, kongre yazım kurallarına göre hazırlayarak, 1 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında üye sisteminden yapılacaktır. Tam merinler için ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. TAM METNİN MAKALE OLARAK YAYINLANABİLMESİ:

İsteyen katılımcı kongrede sunduğu bildirinin tam metnini, ulusal hakemli dergi olan Çukurova Araştırmaları Dergisi’nde ücretsiz olarak yayınlatabilecektir. Dergide yayınlanacak çalışma, derginin yazım kurallarına göre hazırlanarak www.cukar.org dergi sistemine yüklenmelidir. Çukurova Araştırmaları Dergisi; Çukurova Bölgesi’ne yönelik akademik çalışmalar yanında eğitim ve sosyal bilimler alanlarındaki akademik çalışmaları yayınlamaktadır.

Dergi web sayfası: http://www.cukar.org

Dergiye gönderilen makale ile ilgili her türlü işlem ve süreci dergi yetkilileri ile yürütülmelidir. Kongre organizasyonu sorumluluk kabul etmeyecektir.

3. GECE KİTAPLIĞI’NDA ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINLAMA:

Multicongress Gazinatep katılımcıları, isterlerse kongrede sundukları bildirilerin tam metnini, GECE KİTAPLIĞI adlı yayınevinde indirimli fiyat ile kitap bölümü olarak yayınlatabilecektir.

Multicongress Gaziantep katılımcıları, Gece Kitaplığı’nda bölüm yayınlatmak isterlerse, kongrede sundukları her bölüm için 250 TL ödemeyi, yayınevinin aşağıda verilen hesap numarasına ödemelidirler.

Yayınevi’nde gönderilecek bölüm, aşağıdaki yayınevi yazım kurallarına göre hazırlanarak, gakademichapter@gmail.com mail adresine gönderilmelidir.

Kitap bölümü yayın süreci yayınevi yetkilileri ile yürütülecektir.

Yayınevi’ne gönderilen bölümlerden, kongremiz organizasyonu sorumlu değildir.

GECE KİTALIĞI’NA BÖLÜM GÖNDERME SÜRECİ:

Çalışma  Gönderim Tarihi

Çalışma gönderim tarihi 01-31 Mayıs 2019'tur.

Yayın Süreci Maliyeti

Her bir bölümün ücreti 250 TL'dir. Ücrete tüm hizmetlerimiz dahildir.

Bu ücret, Multicongress Gaziantep katılımcılarının kongrede sundukları bildiriler için geçerlidir.

Yayın Gönderme Mail Adresi ve İletişim Bilgileri

gakademichapter@gmail.com

0535 986 98 69

Arzu Çuhacıoğlu

Ödeme Bilgileri;

BANKA HESAP Bilgilerimiz;

Hüseyin Atilla ATİK

TR 12 0011 1000 0000 0072 0496 61

Gece Kitaplığı Kitap Bölümü Yazım Kuralları

Çalışma yazım düzeni 16 x 23,5 cm sayfa boyutunda, 12 punto Times News Roman yazı karakterinde, üst-alt-sağ-sol boşluk 2,5 cm serbest stilde oluşturulabilir. Çalışma 25 sayfayı geçmemelidir. Kaynak gösterimi için APA 6 sitili kullanılabilir. Çalışmaların mizanpaj, dizgi ve grafik işlemleri yayınevimiz bünyesinde çalışan, alanında uzman profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır. 

 NOT: Multicongress Gazinatep katılımcılarının gönderdiği kitap bölümleri, doçentlik alanlarına göre ayrılarak yayınlanacaktır. Yeterli sayıya ulaşmayan alanlardaki bölümler, Yayınevinin yayınlayacağı diğer kitaplara eklenecektir.