6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

KONULAR

KONGRE KONULARI

Eğitim Bilimleri

Fen ve Matematik Bilimleri

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat/Din Bilimleri

İletişim

Mimarlık Planlama ve Tasarım

Mühendislik Bilimleri

Sağlık/ Tıp Bilimleri

Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler

Spor Bilimleri

Veteriner Hekimliği

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri