6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

s

ULAŞIM

Katılımcı ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacaktır. Şehir İçi ulaşım bilgilendirmesi ayrıca yapılacaktır.