Bildiri Özetleri (Kayıt ve Özet Gönder) sekmesinden girilecektir.

Bildiri özetleri en az 200, en fazla 500 kelimeden oluşmalı, yapılan veya yapılacak çalışmanın özgünlüğü, elde edilen bulgular, araştırmada kullanılan yöntem gibi bilgilere yer verilmelidir.

İngilizce başlık, makale özeti ve anahtar kelimelerin yazımı isteğe bağlıdır.

Tam metin Yazım kuralları:

Sempozyum bildirilerinde Sobiad yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk 
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek