6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

KONGRE DİLİ

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.