6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

Yazım Yayın İlkeleri

TAM METİN VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI  

 

NOT: Kitapta bölüm ve kongre bildiri tam metninde aynı kurallar geçerlidir.

1- Tam metinlerde özet olmamalıdır.  Tam metin 15 sayfayı geçmemelidir.

2- ATIFAMA veya APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

3- Tam metin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

   Sayfa Düzeni

a- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 Kağıt Boyutu

Genişlik 16 CM

Yükseklik 24 cm

Üst Kenar Boşluk

2 cm

Alt Kenar Boşluk

2 cm

Sol Kenar Boşluk

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2  cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

9

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

b- Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c- Tam metin içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.